Üretim

Üretim
   Uludağ Et Entegre tesislerinde üretimler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi yönetmelik ve tebliğlerine, uluslararası et üretim standartlarına ve İslami usullere uygun olarak yapılmaktadır.

   Uludağ Et Entegre, et üretiminde, hammadde temininden ürünlerin raftaki yerlerini alması aşamasına kadar, her adımın hayati önem taşıyan bir zincir olduğuna inanır ve zincirin her halkasına azami derecede titizlik göstermeyi en önemli ilke olarak benimser.

   Uludağ Et Entegre’nin üretim tesislerinde uygulanan gıda üretimi ve hijyen kontrol programları, veteriner hekimler denetiminde ve uluslararası standartlardadır. Üretim aşamaları, insan sağlığını etkileyecek olumsuz şartların kontrol altında tutulmasını sağlayan ve bu noktaları tanımlayan HACCP kuralları çerçevesinde düzenlenmiştir.

Hammadde Temin Edilmesi
   Uludağ Et Entegre üretim tesislerinde hammadde olarak kullanılan tüm küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar menşei şahadetnamesine (besiciden alınan, hayvanın yerli olduğunu kanıtlayan ve üretim yerini gösteren belgeye) sahip, ırk ve kökeni belli, yüzde yüz yerli besi hayvanlarıdır.

   Kalite kontrollerinden geçirilen hayvanların kesimleri ise İslami usullere uygun bir şekilde, birinci sınıf tesislerde veteriner hekim kontrolünde gerçekleştirilir.

Et Kabul İşlemi
   Kesimi gerçekleştirilen karkas etler, frigrofik özel donanımlı soğuk araçlarla sevk edilir. Karkas et, tüm aşamalarda barkod işlemine tabi tutulur. Bu sayede, etlerin ve ürünlerin izlenebilirliği garanti altına alınmış olmaktadır. Veteriner kontrolünden geçirilen etler, soğuk atmosfer depolarına alınır.

Karkas Etten İşlenmiş Et Aşamasına
   Uludağ Et Entegre üretim hattına girme yeterliliği almış olan karkas etler, fiziki denetim ve laboratuvar kontrollerinden geçtikten sonra parçalama ve dilimleme hattına girmektedir. Sınıflandırılan etler, soğutma ünitesi hattından paketleme bölümüne aktarılır.

İşlenmiş Etten Paketleme Hattına
   Uludağ Et Entegre, paketlenmiş et mamullerinde müşterilerine kaliteli, sağlıklı ve raf ömrü uzun ürünler sunmayı hedefler. Bu hedef doğrultusunda, soğutma bölümünden vakum ünitesine gelen et ve et ürünleri, en gelişmiş paketleme teknolojileri kullanılarak paketlenir.

   MAP (Modified Atmospher Packing) yöntemi, gıdaların raf ömrünü uzatmaya yönelik bir gıda teknolojisidir. Bu yöntemde, PP (Polypropilen) kap içerisindeki hava, vakum yöntemiyle emilir. Emilen havanın yerine, yine atmosferde bulunan gazlardan (oksijen, karbondioksit ve azot) oluşturulan özel bir karışım doldurulur. Daha sonra, ürünü dış atmosfer ortamından tamamen ayıran ve doğal görünümüyle net olarak gösterebilen şeffaf filmler kaplanır. MAP teknolojisiyle paketlenen ambalajlarda satılan ürünlerde denetim kolaylığı, ürün standardı, ürün kimliği, hijyen garantisi gibi tamamen tüketici dostu avantajlar vardır. Etin ilk günkü tazeliğini 0-4° derecede 10 gün, -18° derecede 6 ay boyunca korumasını ve besin değerini kaybetmeden tüketilmesini sağlayan MAP ambalajlı ürünler yüzde yüz gıda güvenliğine sahip ürünlerdir.

Çevreye Duyarlı Üretim
   Uludağ Et Entegre de teknolojik yenilikler yakından takip edilir. Bu yeni teknolojilerin uygulanmasında ise çevrenin önemi ilk sırada yer alır. Çevre yönetim sistemi kapsamında, Uludağ Et Entegre de ulusal ve uluslararası yasal mevzuata uyulmakta, doğal kaynakların kullanımına dikkat edilmekte, atıklar en doğru şekilde ayrılıp, bertaraf edilmekte ve çevre amaç ve hedefleri belirlenmektedir.