Doğadan Lezzet

Uludağ Et Entegre tesislerinde üretimler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi yönetmelik ve tebliğlerine, uluslararası et üretim standartlarına ve İslami usullere uygun olarak yapılmaktadır.

Uludağ Et Entegre, et üretiminde, hammadde temininden ürünlerin raftaki yerlerini alması aşamasına kadar, her adımın hayati önem taşıyan bir zincir olduğuna inanır ve zincirin her halkasına azami derecede titizlik göstermeyi en önemli ilke olarak benimser.

Uludağ Et Entegre’nin üretim tesislerinde uygulanan gıda üretimi ve hijyen kontrol programları, veteriner hekimler denetiminde ve uluslararası standartlardadır. Üretim aşamaları, insan sağlığını etkileyecek olumsuz şartların kontrol altında tutulmasını sağlayan ve bu noktaları tanımlayan HACCP kuralları çerçevesinde düzenlenmiştir.