İnsan Kaynakları

  İnsan kaynakları politikamız; personel gücümüzü etkin ve verimli kullanırken aynı zamanda personelimizin mutluluğunu sağlayacak bir iş ortamını oluşturmaktır. Günümüzde ve gelecekte işletmelerin başarısına etki edecek en önemli unsurun büyük oranda insan kaynaklarına yapılan yatırımın ve çalışma koşullarının iyileştirilmesine bağlı olduğunu bilen firmamız, tesislerimizin ihtiyacını karşılayacak şekilde organizasyon yapısını oluşturmuştur.


Uludag Et, insan kaynakları ilkeleri;

-  Nitelikli iş gücünü sektörümüze kazandırmak,
-  Organizasyonunu geliştirmek ve güçlendirmek,
-  Çalışanlarının gelişmesine yatırım yapmak,
-  Çalışanlarının motivasyonunu ve işlerine bağlılığını artırmak.


  Uludag Et bünyesinde mevcut ve/veya oluşabilecek pozisyonlarda değerlendirilmek üzere başvuruları info@uludagetentegre.com mail adresinden kabul etmekteyiz.