Karkas Et

              
Tanım : 
Danaların kesilerek iç organları                            Tanım :  1,5 ile 7 aylık kuzuların kesilerek iç organları
(böbrek hariç) idrar kesesi ve bunlara bağlı                      (böbrek hariç) idrar kesesi ve bunlara bağlı yemek 
yemek borusu alınmış gövdenin bütün halidir.                  borusu alınmış gövdenin bütün halidir.
 
Ambalaj :  Kefenli veya gıda ile temasa uygun PE             Ambalaj :   Kefenli veya gıda ile temasa uygun PE
naylon                                                                                       naylon 
 
Saklama       0°C / +4°C'de 7 gün                                           Saklama       0°C / +4°C'de 7 gün
Koşulları :  -18°C'de 3 ay                                                         Koşulları :  -18°C'de 3 ay